Tehokas jätevedenkäsittelyjärjestelmä hyödyntää uusinta kalvotekniikkaa

Integroitu MBR järjestelmä

WT 17Minexcellin integroitu kalvobioreaktori (MBR) järjestelmä on erittäin tehokas jätevedenkäsittely laite, jossa on yhdistetty korkea suorituskykyinen kalvotekniikka ja aktiiviliete käsittelyprosessi.

Bioliete ja puhdas vesi ovat täysin erillään toisistaan kalvosuodatuksen avulla. Mikro-organismi on kokonaan säilytetty reaktorin sisällä. Lietteen pitoisuus on jatkuvasti korkea johtuen täydellisesta erottamisesta, pitkästä viipymäajasta ja pitkästä lietteen iästä. Kaikki yllämainitut seikat edistävät korkeampaa biologisen käsittelyn tehokkuutta.

Päästövesi voidaan kierrättää ja käyttää suoraan siivouksessa, puutarhan kastelussa ja maatalouden kastelussa.